Wielka Nierządnica

W Starym Testamencie Pan Bóg nazywał swój wybrany naród – Izraela, swoją żoną, a siebie jej mężem, jej małżonkiem. Iz 54, 5; Oz 2,4. Zaś niewiernego Izraela Pan Bóg nazywa nierządnicą, wszetecznicą, cudzołożnicą. Ez 16, 35-38.

Zaś w Nowym Testamencie Oblubieńcem Nowego Narodu Wybranego, czyli Kościóła , jest Jezus Chrystus. J 3, 29. Zaś Jego Kościół Pismo nazywa Małżonką Baranka. Ap 19, 7 oraz Oblubienicą Baranka Ap 21, 9.

Kościół ten stanowią ci, którzy są z Nim: powołani, wybrani i wierni. Ap 17, 14

 

Nasuwa się pytanie, kim zatem jest Wielka Nierządnica? Ap 17, 1; Ap 19, 2

Którą Apostoł Jan w objawieniu na wyspie Patmos widział, jako niewiastę siedzącą na Bestii, która ją nosi. Ap 17, 7. Czytając dalej Biblię widzimy, że owa Bestia będzie ją nosić na sobie tylko do pewnego czasu, bowiem zarówno ona, jak i jej sprzymierzeńcy będą nienawidzić Nierządnicę i sprawią, że będzie spustoszona i naga i będą jedli jej ciało i spalą ją ogniem, bo Bóg natchnął ich serca, aby wypełnili jego wolę i ten zamysł wykonali i dali Bestii królewską władzę, aż Boże Słowa się spełnią. Ap 17, 16-17.

 

Następnie podejmą oni walkę z Barankiem, ale Baranek ich zwycięży, bo Panem jest panów i Królem królów, a także ci, którzy z nim są powołani, wybrani i wierni. Ap 17, 14

 

Los, jaki ma spotkać Wielką Nierządnicę – będzie podobny do tego, jaki wcześniej, w Starym Testamencie, Pan Bóg zapowiedział niewiernemu, odstępczemu Izraelowi, co też potem wykonał: „Nierządnico, słuchaj słowa Pańskiego. Tak mówi Pan Bóg: Za to, że odsłaniałaś swą sromotę i odkrywałaś swą nagość, uprawiając nierząd ze wszystkimi swoimi ohydnymi bożkami […], za to Ja zgromadzę wszystkich twoich kochanków przeciwko tobie i odsłonię twą nagość, aby zobaczyli całą twoją nagość. Będę cię sądził tak, jak się sądzi cudzołożnice i zbójczynie.” Ez 16, 35-38

„Mówi Bóg: Ona [Izrael] już nie jest moją żoną, a Ja nie jestem już jej mężem.

Winna usunąć znaki nierządu ze swej twarzy i spośród swych piersi ozdoby cudzołożnicy. W przeciwnym razie – obnażę ją zupełnie i stanie się taka, jak w dzień swych urodzin, uczynię ją podobną do pustyni, sprawię, że będzie jak ziemia wyschnięta, że zginie śmiercią spragnienia.” Oz 2, 4-5

 

Zatem znowu wracamy do Wielkiej Nierządnicy Nowego Testamentu.

Wszystko wskazuje na to, że chodzi tu o cudzołożny, niewierny Kościół. Już apostoł Jakób pisał zwracając się do niewiernego Kościoła: „Cudzołożnicy, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem jest nieprzyjaźnią z Bogiem?” Jk 4,4

 

-Zdradą Chrystusa było pojechanie przedstawicieli Episkopatu Polskiego do Brukseli i pozdejmowanie krzyży ze swych biskupich piersi w celu przypodobania się i cudzołożnego układania  z masońską władzą UE.

 

-Zdradą Chrystusa było namawianie Polaków przez Jana Pawła II do wstąpienia Polski do antychrześcijańskiej UE.

 

-Zdradą Chrystusa było opowiedzenie się Episkopatu Polski za wstąpieniem Polski do masońskiej, antychrystusowej UE.

 

-Zdradą Chrystusa było uwiarygodnianie przez JPII i wpływową część Episkopatu, osławionej antychrześcijańskiej i antypolskiej UDecji.

 

-Zdradą Jezusa Chrystusa było zorganizowanie w Asyżu w 1986 roku przez Jana Pawła II wspólnych modlitw przywódców kościołów chrześcijańskich z przywódcami religii pogańskich – czcicieli demonów.

 

-Zdradą Chrystusa było pojechanie na ten zjazd i podobne następne zjazdy w różnych miejscach, przywódców Kościołów Chrześcijańskich z różnych denominacji.

 

-Zdradą Jezusa Chrystusa było pocałowanie przez papieża Jana Pawła II  muzułmańskiego Koranu.

 

-Zdradą Jezusa Chrystusa było przyjęcie przez Jana Pawła II na swoje papieskie czoło pogańskiego tilaka – znaku demona Siwy.

 

-Zdradą Jezusa Chrystusa i potwornym zgorszeniem jest ordynowanie przez Kościoły protestanckie, zboczeńców seksualnych na biskupów, w tym kobiety żyjące w związkach lesbijskich.

 

-Zdradą Jezusa Chrystusa jest udzielanie ślubów kościelnych parom pederastów i  lesbijek w Kościołach protestanckich.

 

-Zdradą Jezusa Chrystusa jest opowiadanie się za ślubami zboczeńców seksualnych przez niektórych biskupów i kardynałów w Kościele Rzymskokatolickim.

 

-Zdradą Jezusa Chrystusa jest uchwalanie przez chrześcijan ustaw aborcyjnych, bowiem ustawa taka jest planowaniem zbrodni, zbrodni z premedytacją, a zatem podwójnej zbrodni. Dlatego ustawodawcy tej zbrodniczej ustawy powinni być przez Kościoły ekskomunikowani. Powinien zebrać się episkopat i uroczyście, publicznie, powinien ich ekskomunikować i obłożyć anatemą. Tymczasem gadają oni bzdury, że oni sami się wyłączają, ponieważ wystarczy, że taki jeden, czy drugi zbrodniarz pójdzie tylko do spowiedzi i jest już w porządku. A przecież powinni być pozbawieni prawa do przystępowania do spowiedzi jak każdy, kto nie należy do Kościoła, a w dodatku, kiedy jest obłożony anatemą (klątwą).


 

Te same kary Kościół winien stosować wobec bluźnierców i ludzi, którzy władzę nad nimi sprawują, czyli władzę ustawodawcze, wykonawczą i sądowniczą, z powodu zaniechania  w trybie natychmiastowym nie pociągnąwszy do odpowiedzialności karnej zarówno bezpośrednich przestępców jak i instytucji, w których te przestępstwa – bluźnierstwa miały miejsce. Np w mediach, reklamie, wystawie itp.

Brak radykalizmu w tej sprawie jest zdradą Jezusa Chrystusa, jest przyzwoleniem na bluźnierstwa, jest grzechem zwanym cudzym. Jest to straszny grzech przeciw zgorszeniom, bowiem gorszyciele będą winni krwi tych wszystkich, którzy z powodu zgorszenia pójdą na potępienie wieczne.

 

Tak, Michnik miał rację mówiąc, że Polska będzie taka, jaki będzie polski Kościół. Wygląda na to, że duża część obecnego Kościół  w Polsce jest Kościołem Michnika, a więc Antykościołem.

 

Szkoda, że nawet ks. Tadeusz Rydzyk kieruje się bardziej arytmetyką niż etyką popierając Jarosława Kaczyńskiego i jego partię współodpowiedzialnych za ratyfikację Traktatu Lizbońskiego odbierającego Polsce suwerenność, skazując Polaków na antychrześcijańskie masońskie rządy UE.

 

Wielką zdradą Jezusa Chrystusa było przyjęccie przez Kościół luterański , a za nim przez Kościół rzym-katolicki antyteologii Rudolfa Bultmana polegającej na tzw. "odmitologizywowaniu" Biblii.

 

Wielką zdradą Jezusa Chrystusa dokonaną przez Kościół Rzymskokatolicki jest podążanie również śladami R. Bultmana, który [Kościół] dopuścił się w ostatnich kilkudziesięciu latach reinterpretacji Biblii nauczając, m.in., że nie było potopu, że nie było Sodomy i Gomory, że nie było proroka Jonasza, że nie było żadnych cudów podczas wędrówki Izraela z Egiptu do Ziemi Obiecanej. Podważa się też wiele cudów Nowego Testamentu jak również interpretuje się samo zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa w taki sposób, że w zasadzie świadczy o niewierze w zmartwychwstanie i tego naucza się na katolickich uczelniach, uniwersytetach, seminariach duchowych.

Mamy tu jaskrawy dowód na to, że władzę w Kościele katolickim jak i w kilku protestanckich przejęli podstępnie masoni, antykościół i synagoga szatana. Dlatego Kościoły są od wewnątrz sparaliżowane, postępuje synkretyzacja religii i orientalizacja Kościoła.Wielu hierarchom zależy głównie na karierach. Kościół traktują, jako korporację, firmę, biznes.

 

Z drugiej strony widać, jak coraz więcej dzieje się "cudów" zdziałanych przez szatana, jak jakieś figury gipsowe płaczą krwią, czy pojawienie się wirującego słońca nad Portugalią celem potwierdzenia nauk sprzecznych z Biblią. Przed takimi "cudami" zdziałanymi przez szatana Pan Jezus nas ostrzegał, co jest zapisane na kartach Ewangelii /Mt 24,24/, oraz /2Tes 2,9/ więc trzymajmy się Słowa Bożego, żeby diabeł nie zwiódł, jeśli to możliwe, nawet wybranych.

 

Widzimy, jak w Kościele postępuje polaryzacja. władzy antychrysta. Widzimy, jak od wewnątrz niszczonych jest wiele Kościołów chrześcijańskich. Szaleją w nich rozwody, zwłaszcza w USA i w Kanadzie. Ich pastorzy zmieniają żony niczym rękawiczki, nad czym płakał bogobojny pastor Dawid Wilkerson.

 

Nawet część Kościołów zielonoświątkowych zdradziła Jezusa Chrystusa przyjmując zwodniczego ducha - demona kundaliniego, przez co na ich religijnych zebraniach ludzie zachowują się jak opętani, naśladujący zwierzęta, ogarnięci nieopanowanym diabelskim śmiechem. Proszę zobaczyć filmy.

 

Tak, żyjemy w czasach ostatecznych. Oto, co mówi Duch Święty do swoich wybranych:

           „Ponieważ was kocham, chcę wam pokazać, co robię dzisiaj dla świata. Chce was przygotować na to, co ma przyjść. Dni ciemności przychodzą na świat, dni utrapienia… Domy, które teraz stoją nie będą stały. Podpór, które ma teraz mój lud nie będzie. Chcę, byście byli przygotowani, mój ludu. Chcę, byście znali tylko Mnie, byście byli mi wierni i zjednoczyli się ze Mną w sposób głębszy niż kiedykolwiek przedtem. Poprowadzę was na pustynię… Obedrę was ze wszystkiego, na czym teraz polegacie, tak byście polegali tylko na Mnie. Czas ciemności przychodzi na świat, ale czas chwały przychodzi dla mojego Kościoła, czas chwały przychodzi dla mojego ludu. Wyleję na was wszystkie dary mojego Ducha, przygotuję was na walkę duchową. Przygotuję was na czas ewangelizacji, jakiej świat nigdy nie widział… I kiedy nie będziecie mieli niczego oprócz mnie, będziecie mieli wszystko: ziemię, pola, domy, braci i siostry, miłość, radość i pokój więcej, niż kiedykolwiek przedtem. Bądźcie gotowi, mój ludu, chcę was przygotować.

Mówię do was o świcie nowego wieku dla mojego Kościoła. Mówię do was o dniu, jakiego przedtem nie widziano. Przygotujcie się do dzieła, które teraz rozpoczynam, bo rzeczy, które widzicie wokół siebie, zmienią się. Walka, którą musicie rozpocząć teraz jest inna; jest nowa. Potrzebujecie ode Mnie mądrości, której jeszcze nie macie. Potrzebujecie mocy mojego Świętego Ducha w taki sposób, w jaki jej jeszcze nie macie; potrzebujecie zrozumienia mojej woli i dróg, jakimi działam, takiego, jakiego jeszcze nie posiadacie. Otwórzcie wasze oczy, otwórzcie wasze serca, aby się przygotować na Mnie i na dzień, który teraz zaczynam. Mój Kościół będzie inny; Mój lud będzie inny; przyjdą na was trudności i próby. Komfort, który teraz znacie, będzie daleko od was, ale komfort, który będziecie mieli, będzie pocieszeniem mojego Ducha Świętego. Przyślą po was, aby odebrać wam życie, ale Ja was osłonię. Przygotujcie się, bo ogłaszam nowy dzień, dzień zwycięstwa i triumfu waszego Boga. Patrzcie – oto już nadchodzi!

Wzywam, byście się odwrócili od pożądań świata. Wzywam, byście się odwrócili od szukania aprobaty ze strony świata w waszym życiu, chce przemienić wasze życie”

 

Biblia mówi, że Bestia będzie tolerować Nierządnicę tylko do czasu, po czym cały jej majątek skonfiskuje i przejmie dla siebie, po czym rząd światowy uderzy wierną Oblubienicę Jezusa Chrystusa, czyli wierny Kościół, ale Bestia go nie zwycięży, dlatego, że w jego obronie stanie nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus.

 

Dlatego kochani, wierzący w Jezusa Chrystusa, zwierajmy szyki, bowiem mamy przygotować świat na powtórne przyjście Naszego Pana. Nie musimy się ich lękać,

do nas należy zwycięstwo, jeśli należymy do Chrystusa.

 

Oto, co On powiedział:

„Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje wiedzcie, że blisko jest, we drzwiach. Nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie.” Mk 13, 29-30 „A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie” Łk 21,28

 

http://www.youtube.com/watch?v=dqRleTujZew

http://www.youtube.com/watch?v=jSUvM2uCdV4

http://www.youtube.com/watch?v=9Wt7iW6PaBY

http://www.youtube.com/watch?v=3oLuzJpyAd8

http://www.youtube.com/watch?v=3KQfFHce3Es

http://www.youtube.com/watch?v=pxHF2d25iZw